Pomoć, upute i primjeri
Help, instructions and examples

Sadržaj / Contents
 1. Sličice u pretraživanju bibliografskih podataka / Icons in bibliographical data retrieval
 2. Sličice u pretraživanju normativnih podataka / Icons in authority data retrieval
 3. Načini traženja / Search types
 4. Podatkovne kategorije / Data categories
 5. Uvjeti ograničenja / Limit conditions

Bibligrafska baza podataka / Bibliographic Database
Sličice / Icon Set
Bibligrafska baza podataka/ Bibliographic Database

Akcija / Action:

Vrh /Top

Tip zapisa / Record type:

Vrh /Top


Normativna baza podataka / Authority database
Sličice / Icon Set
Normativna baza podataka / Authority database

Akcija / Action:

Vrh /Top


Način traženja / Search type

Po riječima / By keywords

Podaci / Data
Traži se / Search term
Odgovara / Match
Hrvatski turistički vodič turistički vodič
da / yes

Vrh /Top

Po početku / From beginning

Podaci / Data
Traži se / Search term
Odgovara / Match
Hrvatski turistički vodič hrvatski turistički
da / yes
Hrvatski turistički vodič hrvatski vodič
ne / no

Vrh /Top

Točno traženje / Exact match search

Podaci / Data
Traži se / Search term
Odgovara / Match
Hrvatski turistički vodič hrvatski vodič
ne / no
Hrvatski turistički vodič turistički vodič
da / yes

Vrh /Top


Padajući izbornik / Pushdown menu
Kategorije podataka u padajućim izbornicima / Data categories in pushdown menus
Bibliografska baza podataka / Bibliographical database

Kategorije podataka u padajućim izbornicima su jednake u svim poljima glavnog dijela obrasca.
Svaka se jedamput nudi kao prva.

Kategorija / Cathegory
Značenje
Meaning
Autor / Author
Obuhvaća (u izvornom i u standardiziranom obliku):
 • pojedinačne i korporativne autore
 • osobe sekundarne važnosti (urednike, prevoditelje...)
 • Includes (in source and standardized form):
 • personal and institutional authors
 • secondary responsibility (editors, translators...)
 • Naslov / Title
  Obuhvaća (na svim bibliografskim razinama):
 • glavni stvarni naslov
 • druge naslove (usporedne, prethodne, značajne podnaslove itd.)
 • Includes (at all bibliographical levels):
 • main title
 • all other titles (parallel, former, significant subtitles etc.)
 • Predmet / Subject
  Obuhvaća:
 • osobna i korporativna imena
 • zemljopisne nazive
 • vremenske periode
 • tematske odrednice
 • Includes:
 • personal, corporate names
 • geographical names
 • chronological periods
 • subject terms
 • formal terms
 • Nakladnik/ Publisher
  Obuhvaća (u izvornom i standardiziranom obliku):
 • institucije/tijela sekundarne odgovornosti (nakladnik, tiskara...) .
 • Includes (in source and standardized form):
 • corporate headings of secundary resposibility (publisher, printing-workhouse...)
 • ISSN, ISBN
  Obuhvaća međunarodne identifikacije (ISSN, ISBN). Includes international idetifications (ISSN, ISBN).
  Sve / All
  Obuhvaća sve već spomenute kategorije podataka i napomene. Includes all mentioned carhegories and notes.

  Vrh /Top


  IFLA znak za ograničenje / IFLA limit icon
  Uvjeti ograničenja u pretraživanju / Search limit conditions
  Bibliografska baza podataka/ Bibliographical database

  Pretraživanje je moguće ograničiti po vrsti građe, što može biti i jedini uvjet za pretraživanje (npr. selekcija svih analitičkih zapisa bez dodatnih ograničenja).

  The data retrieval can be limited to certain data type that could be the only search constraint (e.g. selection of analitical records, no additional limits).

  Vrh /Top